SPECIALIZIRANI SMO ZA

Test na droge in
ureditev notranjih aktov

Noben pravni predpis ne ureja postopka in načina ugotavljanja dela pod vplivom drog, temveč sta le-ta prepuščena delodajalcu, da ju določi oziroma uredi z internim aktom.

Na nas se lahko obrnete, kadar potrebujete:

Pregled ali sestavo internega akta – pravilnika

Na podlagi poznavanja področja podamo strokovno mnenje o obstoječem pravilniku ali pa sestavimo novega.
Na nas se lahko obrnete, kadar potrebujete:

Izvedbo testa na
droge

V skladu s strokovnimi, zakonskimi in etično-moralnimi merili izvajamo postopek ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog, ki ga ustrezno dokumentiramo in vam o poteku izdamo zapisnik ter poročilo.
SMO USPOSOBLJENI IN IMAMO POTREBNO ZNANJE

Alkotest in test na droge

Na temo testiranje na alkohol in droge smo v detektivski agenciji že leta 2014 opravili izobraževanje in usposabljanje, prav tako pa smo na dotično temo tudi diplomirali na UM, Fakulteti za varnostne vede.

Leta 2016 smo tako v navezavi z UM, Fakulteto za varnostne vede, z diplomskim delom operacionalizirali celoten postopek in način pridobivanja informacij o delu pod vplivom prepovedanih drog, ki je v največji meri namenjen delodajalcem.

Leta 2020 smo naše teoretično in praktično znanje obnovili in dogradili. Pridobili smo Certifikat o opravljenem izobraževanju za pravilno izvedbo testiranja s hitrimi testi na droge.

ZAGOTAVLJAMO HITRO IN STROKOVNO IZVEDBO

Testiranje na droge

Z vključitvijo detektiva v postopek ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog se kot delodajalec izognete nepotrebnim, dragim in zamudnim postopkom v zdravstvenih institucijah oz. laboratorijih, ki lahko delavca iztržejo iz delovnega procesa za dlje časa.
Primeri iz detektivske prakse:

Alkohol? Ne, droga.

Neposredni vodja delavca je ob začetku izmene zaznal delavčevo spremenjeno in nenavadno obnašanje, pri čemer je sumil, da je delavec na delu v stanju alkoholiziranosti. Na podlagi pooblastila naročnika oz. delodajalca smo na urgenten poziv opravili preizkus alkoholiziranosti delavca. Rezultat preizkusa z elektronskim alkotestom je pokazal vsebnost 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je pri delavcu bilo mogoče zaznati fizične znake uživanja droge, smo izvedli še test na droge. Po 8 minutah je bil znan rezultat – testiranje je bilo pozitivno na prepovedano drogo.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana