SPECIALIZIRANI SMO ZATest na droge in
ureditev notranjih aktov

Noben pravni predpis ne ureja postopka in načina ugotavljanja dela pod vplivom drog, temveč sta le-ta prepuščena delodajalcu, da ju določi oziroma uredi z internim aktom.

Na nas se lahko obrnete, kadar potrebujete:Pregled ali sestavo internega akta – pravilnika

Na podlagi poznavanja področja podamo strokovno mnenje o obstoječem pravilniku ali pa sestavimo novega.

Na nas se lahko obrnete, kadar potrebujete:Izvedbo testa na
droge

V skladu s strokovnimi, zakonskimi in etično-moralnimi merili izvajamo postopek ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog, ki ga ustrezno dokumentiramo in vam o poteku izdamo zapisnik.

SMO USPOSOBLJENI IN IMAMO POTREBNO ZNANJEAlkohol in droge

Na temo testiranje na alkohol in droge smo že leta 2014 opravili izobraževanje in usposabljanje, prav tako pa smo na dotično temo tudi diplomirali na UM, Fakulteti za varnostne vede.

Leta 2016 smo tako v navezavi z UM, Fakulteto za varnostne vede, z diplomskim delom operacionalizirali celoten postopek in način pridobivanja informacij o delu pod vplivom prepovedanih drog, ki je v največji meri namenjen delodajalcem.

ZAGOTAVLJAMO HITRO IN STROKOVNO IZVEDBOTestiranje na droge

Z vključevanjem detektiva v postopek ugotavljanja dela pod vplivom prepovedanih drog, se kot delodajalec izognete nepotrebnim, dragim in zamudnim postopkom v zdravstvenih institucijah oz. laboratorijih, ki lahko delavca iztržejo iz delovnega procesa za dlje časa.

Primeri iz detektivske prakse:Alkohol? Ne, droga.

Neposredni vodja delavca je ob začetku izmene zaznal delavčevo spremenjeno in nenavadno obnašanje, pri čemer je sumil, da je delavec na delu v stanju alkoholiziranosti. Na podlagi pooblastila naročnika oz. delodajalca smo na urgenten poziv opravili preizkus alkoholiziranosti delavca. Rezultat preizkusa z elektronskim alkotestom je pokazal vsebnost 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je pri delavcu bilo mogoče zaznati fizične znake uživanja droge, smo izvedli še test na droge. Po 8 minutah je bil znan rezultat – testiranje je bilo pozitivno na prepovedano drogo.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana