STIKI RODITELJA Z OTROKOMSkrbništvo in preživnina

Neplačevanje preživnine?

Opravljamo poizvedbe, ki izkazujejo dejanske materialne in pridobitne zmožnosti ter življenjski stil preživninskega zavezanca. Gre za okoliščine, ki so pomembne v fazi določanja obsega premoženja v pravdnih postopkih v zvezi z določanjem višine preživnine.

STIKI RODITELJA Z OTROKOMSkrbništvo in ravnanje z otrokom

Podatke in informacije zbiramo tudi, če ste v skrbeh, kako z mladoletnim otrokom ravna roditelj v času njunih stikov. Na ta način se lahko prepričate, ali je otrok resnično v varstvu roditelja, ali pa je kontinuirano v varstvu tretjih oseb, roditelj pa ima druge opravke. V določenih primerih preiskava celo pokaže, da se roditelj ukvarja z neprimernimi dejavnostmi ali zaradi načina življenja sploh ni primeren do skrbništva nad otrokom.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana