STE ŽRTEV?

Prisluškovanje in sledenje

Protiprislušni pregled

za odkrivanje (GPS) sledilnih ali prisluškovalnih naprav

Protiprislušni pregled je usmerjen v preveritev, ali se v napravi/prevoznem sredstvu/prostoru nahajajo sredstva, ki nepooblaščeni osebi omogočajo nezakonito prisluškovanje, opazovanje ali sledenje s pomočjo uporabe elektronskih in ostalih medijev za prenos ali zapis zvoka in slike ali zgolj digitalnih podatkov.

Protiprislušni pregled izvajamo v objektih (poslovni prostori, domači prostori), vozilih in na tehničnih napravah (telefon, računalnik, tablični računalnik).

Neupravičeno zvočno snemanje je v Kazenskem zakoniku opredeljeno kot kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožno oškodovanca, zato pridobimo dokaze s specialno opremo in zbrane dokaze dokumentiramo na zakonit način, da jih lahko uporabite v sodnem postopku, sodišče pa bo nanje lahko oprlo svoje dejanske ugotovitve.

Inverzni nadzor (angl. Counter surveillance)

Detektivske storitve vam nudimo tudi v primeru suma, da vam oseba fizično sledi, vas vznemirja, ustrahuje. Pridobljene dokaze posredujemo policiji.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana