Preverjanje in nadzor

Kontrola bolniške

V primeru suma, da vaš zaposleni zlorablja pravico do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe za odkrivanje morebitnih kršitev, opravljamo kontrole in nadzore bolniških odsotnosti ter vam pridobimo potrebno dokazno gradivo za nadaljnje ukrepanje. Od pristojnega zdravnika pridobimo tudi režim gibanja oz. bolniški red, ki ga delavec mora spoštovati v času bolniške odsotnosti.

Kontrola bolniške odsotnosti

S kontrolo bolniške se preverja prisotnost delavca na domačem naslovu, pridobijo pa se tudi formalni podatki o zadržanosti zaposlenega z dela, do katerih ste kot delodajalec upravičeni.

Kontrola bolniške ima predvsem preventivni namen, na drugi strani pa preprečuje neupravičeno podaljševanje bolniške odsotnosti.

Nadzor bolniške odsotnosti

Predstavlja dalj časa trajajoče opazovanje delavca, s čimer se pridobijo (slikovni, listinski idr.) dokazi za odkrivanje zlorab.

Če delavec v času bolniške odsotnosti ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika ali če opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika odpotuje iz kraja svojega bivanja, slednje predstavlja utemeljen razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (111. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/02, 103/07)).

Dokaze zlorab bolniške pridobimo na zakonit način

Pri izvajanju kontrole bolniškega dopusta ali nadzorov skrbno spoštujemo pravico do zasebnosti ter dostojanstvo delavca, saj dokaze pridobimo na zakonit način, da bo sodišče nanje lahko oprlo svoje dejanske ugotovitve.

Poročilo je natančno, temeljito in vsebuje vsa zbrana dejstva ter dokazno gradivo v različnih oblikah, kot so fotografije, video posnetki, listinska dokumentacija idr.
Za več informacij nas lahko kadarkoli kontaktirate. Ali pa si rezervirajte osebni posvet.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana