Preverjanje

Konkurenčna prepoved in klavzula

O kršitvi konkurenčne prepovedi govorimo takrat, ko so izpolnjeni oz. dokazani določeni pogoji. Zaupajte nam postopek pridobivanja podatkov in informacij, v katerem na strokoven in zakonit način zberemo dejstva ter jih podpremo z dokazi, ki služijo ugotavljanju pravilnega in popolnega dejanskega stanja.

Konkurenčna prepovedKateri pa so ti pogoji?

  1.  da delavec opravlja dela, ki spadajo v delavčevo normalno delovno področje in v dejansko dejavnost delodajalca
  2. da ravnanje delavca negativno vpliva na interese delodajalca, pri čemer zadošča že velika verjetnost in ni potrebno, da pride do nastanka
    dejanske škode
  3.  da delavec v času trajanja delovnega razmerja opravlja dela za svoj ali tuj račun

Kaj pravijo izkušnje?Izkušnje

Naši pretekli razrešeni primeri kažejo, da do kršitev konkurenčne prepovedi pogosto prihaja v času, ko je delavec bolniško odsoten. Tako zlorablja tudi pravico do odsotnosti z dela!

Kaj pa konkurenčna klavzula?Dvomite?

Ste se z delavcem pogodbeno dogovorili o konkurenčni klavzuli in za spoštovanje klavzule plačujete nadomestilo, obstaja pa dvom, da vaš nekdanji delavec pogodbeni dogovor tudi dejansko spoštuje? Tudi v primeru suma kršitve konkurenčne klavzule opravimo potrebne poizvedbe in na zakonit način zberemo potrebno dokazno gradivo v različnih oblikah (fotografije, video posnetki, listinska dokumentacija idr.), ki nato služi v nadaljnjih postopkih zoper nekdanjega delavca.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana