Dolžniško-upniška razmerjaDolžniki

Na podlagi opravljenih poizvedb se kot upnik seznanite, s kakšnim premoženjem dolžnik razpolaga, in lahko sprejemate bolj učinkovite odločitve glede nadaljnjega postopka izvršbe.

Premoženje dolžnika

Za upnike opravljamo poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnikov, pri čemer podatke pridobivamo iz uradnih evidenc in s terenskimi poizvedbami (npr. preveri se lastništvo premičnin, nepremičnin in drugega unovčljivega premoženja, zaposlitev dolžnika, življenjski slog oz. standard idr.). Preverjamo tudi morebitne prenose lastništva stvari (gibanje premoženja).

Ne le, da dolžniki zelo pogosto skrivajo svoje premoženje, ampak se pogosto skrivajo tudi sami in vam dolžnikovo dejansko prebivališče sploh ni znano. Poizvedba, ki jo opravimo zajema tudi pridobitev podatka o (dejanskem) prebivališču dolžnika, saj ga morate kot upnik navesti že v predlogu za izvršbo. Podatek o prebivališču je tudi zelo pomemben zaradi uspešne vročitve sklepa o izvršbi.

Prebivališče dolžnika

Ne le, da dolžniki skrivajo svoje premoženje, ampak se pogosto skrivajo tudi sami in vam dolžnikovo dejansko prebivališče sploh ni znano. Poizvedba, ki jo opravimo zajema tudi pridobitev podatka o (dejanskem) prebivališču dolžnika, saj ga morate kot upnik navesti že v predlogu za izvršbo. Podatek o prebivališču je tudi zelo pomemben zaradi uspešne vročitve sklepa o izvršbi.

Sledite naši Detektivski Agenciji 188

Detektivska agencija 188, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana