Dokazno gradivo

Smatrate, da bi vam detektivska storitev pomagala v vašem sporu?
Kontaktirajte nas za brezplačen posvet.

Nastopate kot stranka v postopku pred sodiščem ali drugimi organi/organizacijami (delovnopravni, socialni, odškodninski, pravdni, kazenski spori)?

Sodelovanje detektiva z vami ali z vašim odvetnikom lahko za vas predstavlja zelo učinkovito sredstvo v sodnem ali drugem formalnem postopku.
Pridobimo pristno, verodostojno in zakonito dokazno gradivo, potrebno za zavarovanje vaših pravic.
Naše delo zajema preučitev dokazov, s katerimi že razpolagate, priskrbimo pa vam nove dokaze (fotografije, video posnetke, listinsko dokumentacijo, izjave prič…), ki jih boste kot stranka v postopku lahko uporabili za hitrejši in pravičnejši izid.

PRISTNOST IN VERODOSTOJNOST DOKAZOVPreverjanje dokazov

Ste že v postopku pred sodiščem, nasprotna stran pa je sodišču predložila dokaze in izjave prič, za katere dvomite, da so resnični?

Za preverjanje dokazov, kjer so potrebna preiskovalna dejanja, se lahko obrnete na detektiva, strokovno pravno znanje s področja materialnega in procesnega prava pa vam nudi odvetnik.

Sledite naši Detektivski Agenciji 188

Detektivska agencija 188, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana