DISCIPLINSKE KRŠITVEDisciplinske kršitve
in zloraba delovnega časa

Disciplinske kršitve? Pokličite nasNe sprašujte sebe, vprašajte nas.

Če ste sumničavi, da vaš zaposleni ne upošteva pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, najemite detektivsko agencijo.

Na podlagi vašega pooblastila izpeljemo vse potrebno za dokazovanje neizpolnjevanja obveznosti in uvedbo disciplinskega postopka ter predložimo dokaze o disciplinskih kršitvah in kršiteljih.

Najpogostejše disciplinske kršitve, o katerih zbiramo dokazno gradivo n vaši detektivski agenciji, so:

  • neekonomična izraba delovnega časa,
  • zloraba sredstev delodajalca v zasebne namene delavca (uporaba službenega vozila idr.)
  • nedostojno vedenje do strank,
  • zloraba pravice do bolniške odsotnosti,
  • delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,
  • zloraba pravice do povrnitve stroškov prevoza na delo,
  • kraja sredstev ali materiala delodajalca ter druga dejanja, ki imajo celo znake kaznivega dejanja.

Dokazno gradivo za zavarovanje vaše zasebne lastnine in drugih upravičenj zbiramo tudi za druge možne primere nezakonitega vedenja zaposlenih ali strank.

Primer iz detektivske praksePreveč delovnih zadolžitev? Ali premalo?

Med najodmevnejše disciplinske kršitve sodijo dejanja delavca, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je tekom delovnega časa kontinuirano odhajal z delovnega mesta, svojega odhoda pa ni registriral ali ga kako drugače naznanil delodajalcu, temveč je za čas delovnika odhajal po zasebnih opravkih (nakupovanje, obiski pošte, bančnih poslovalnic, tudi večurno zadrževanje v gostinskih obratih, kjer je celo užival alkoholne pijače). Za zasebne opravke je celo neupravičeno uporabljal vozilo delodajalca. Delavec je seveda namerno podaljševal tudi redni delovnik, in če kršitve ne bi bile odkrite, bi delavcu pripadalo še plačilo za nadurno »delo«.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana