DISCIPLINSKE KRŠITVEDisciplinske kršitve
in zloraba delovnega časa

Disciplinske kršitve? Pokličite nasNe sprašujte sebe, vprašajte nas.

Če ste sumničavi, da vaš zaposleni ne upošteva pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, najemite detektivsko agencijo.

Na podlagi vašega pooblastila izpeljemo vse potrebno za dokazovanje neizpolnjevanja obveznosti in uvedbo disciplinskega postopka ter predložimo dokaze o disciplinskih kršitvah in kršiteljih.

Najpogostejše disciplinske kršitve, o katerih zbiramo dokazno gradivo v naši detektivski agenciji, so:

  • neekonomična izraba delovnega časa,
  • zloraba sredstev delodajalca v zasebne namene delavca (uporaba službenega vozila idr.)
  • nedostojno vedenje do strank,
  • zloraba pravice do bolniške odsotnosti,
  • delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,
  • zloraba pravice do povrnitve stroškov prevoza na delo,
  • kraja sredstev ali materiala delodajalca ter druga dejanja, ki imajo celo znake kaznivega dejanja.

Dokazno gradivo za zavarovanje vaše zasebne lastnine in drugih upravičenj zbiramo tudi za druge možne primere nezakonitega vedenja zaposlenih ali strank.

Zavarovalniška prevara

Oškodovanec je telesne poškodbe prikazal kot nezgodo pri delu. Zaradi hudih poškodb je bil tudi bolniško odsoten, neupravičeno pa je prejemal 100% izplačilo nadomestila za čas bolniške. Po enem letu je želel uveljavljati še odškodninski zahtevek pri zavarovalnici, pri čemer pa je zavarovalnica sumila na prevaro.

Z nadaljnjo preiskavo domnevne delovne nezgode smo sum prevare potrdili in neizpodbitno dokazali, da poškodba ni nastala na delovnem mestu ali na drugem zavarovanem kraju.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana