Nezakonita pričakovanja naročnikovČesa ne delamo

Ali lahko prisluškujete?

Ne.

Slednje vprašanje je na detektive pogosto naslovljeno. Detektiv izvaja dejavnost na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti, ki mu tovrstnih pooblastil oz. upravičenj ne daje. Tovrstna pooblastila so le v pristojnosti policije in obveščevalno-varnostnih služb, ki opravljajo naloge zagotavljanja javne varnosti in nacionalne varnosti.

Ali lahko sledite z GPS napravami?

Ne.

Detektiv ne sme na prevozno sredstvo vašega partnerja, vašega delavca ali katerekoli tretje osebe prikrito namestiti GPS sledilne naprave. Detektiv izvaja dejavnosti na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti, ki mu tovrstnih pooblastil oz. upravičenj ne daje. Tovrstna pooblastila so le v pristojnosti policije in obveščevalno-varnostnih služb, ki opravljajo naloge zagotavljanja javne varnosti in nacionalne varnosti.

Ob strogem spoštovanju zakonodaje pa naročnikom omogočamo najeme GPS sledilnih naprav za zakonite namene uporabe in kadar je to potrebno za zavarovanje pravic in imetja naročnika. Tipičen primer najema je z namenom, da lastnik vozila oz. oseba iz družinskega kroga vzpostavi nadzor, varovanje in sledenje vozila.

Sledite naši detektivski agenciji