Cenik

Cenik detektivskih storitev

Cenik

Koliko stane detektivska storitev?

od 50,00 EUR / uro

Terensko delo

Stroški se razlikujejo glede na kompleksnost in težavnost preiskave, tehnik, uporabljene opreme in števila detektivov, ki so vključeni v delo.
od 150,00 EUR / osebo

Iskanje oseb – pridobitev naslova idr.

Cena se razlikuje glede na podatke, ki jih posredujete.
 
€ po dogovoru / preiskavo

Druge preiskave

Stroški se razlikujejo glede na kompleksnost in težavnost preiskave, tehnik, uporabljene opreme in števila detektivov, ki so vključeni v delo.
Pristop k delu

Kako poteka naše delo?

Analiza

Preučitev vaših pričakovanj in zahtev na podlagi podatkov, ki jih posredujete.

Na podlagi izkazanega pravnega interesa, naročilo sprejmemo.

Strategija

Pripravimo operativni načrt preiskave in ocenimo stroške, ki bodo predvidoma nastali.

Sledi podpis pooblastila s strani naročnika.

Preiskava

Izvedba preiskave z namenom zbrati dejstva in dokaze, ki jih naročnik potrebuje za obrambo svojih interesov.

Terensko delo.

Uradno poročilo

Po koncu preiskave pripravimo popolno in podrobno poročilo, ki ga lahko uporabite kot dokaz.

Poročilo je izdano v roku 24 ur po zaključku preiskave.

 

Celovit pristop

Kaj lahko za vas še naredimo po
opravljenem detektivskem delu?

Pravna pomoč

Sodelujemo s pravniki in odvetnikom.

Ko je detektivsko delo opravljeno, vas lahko za izpeljavo nadaljenjega postopka oz. za zastopanje vaših pravic pred organi, povežemo z izbranim odvetnikom z ustreznim znanjem in izkušnjami.

Pričanje

Izkušnje imamo s pričanjem pred sodišči

(kamor smo v nadaljevanju lahko pozvani na predlog stranke, nasprotne strani oz. sodišča). Zaslišanje prič je le eden od dokazov v sodnem postopku, s čimer se pomaga pri reševanju določene zadeve.

.

Zaupnost in molčečnostAli je zaupnost zagotovljena?

Vsekakor.  Gre za osnovni standard in temeljno načelo, ki ga v detektivski agenciji dosledno spoštujemo. Zavezani smo k varovanju poslovne skrivnosti, varovanju  osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje teh podatkov.

Vi, kot naročnik ste edini upravičenec do sezanitve s podatki in informacijami preiskave. Izjemo predstavlja 33. člen Zakona o detektivski dejavnosti,  če pri svojem delu odkrijemo podatek o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Takrat smo dolžni podati ovadbo pristojnemu organu. Na zahtevo se podatki in informacije razkrijejo tudi  sodišču.

Sledite naši detektivski agenciji

Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana