Detektivska Agencija 188

DVOMITI JE ČLOVEŠKO, DOKAZOVATI JE NAŠE POSLANSTVO
Detektivska agencija z znanjem in predanostjo do preiskovanja.

Naša detektivska ponudba ima širok razpon

Katere storitve vam nudimo v detektivski agenciji?

Zagotavljamo kakovost in strokoven pristop!
Sumite, da vaš zaposleni zlorablja pravico do zadržanosti z dela? Za odkrivanje morebitnih kršitev opravljamo kontrole in nadzore bolniških dopustov.
Z vročanjem pisanj po celotni Sloveniji poskrbimo, da jih naslovnik dejansko prejme in bistveno skrajšamo čas potovanja pošiljke od pošiljatelja do naslovnika.
Vaš zaposleni ne upošteva pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja? Izpeljemo vse potrebno za dokazovanje neizpolnjevanja obveznosti.
Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti zakonito pridobimo pristno in verodostojno dokazno gradivo, potrebno za zavarovanje vaših pravic.
Opravljamo preizkuse alkoholiziranosti vaših zaposlenih - preventivno ali na vaš urgenten poziv. Preizkus izvede ustrezno strokovno usposobljena oseba.
V skladu s strokovnimi, zakonskimi in etično-moralnimi merili izvajamo testiranje na prepovedane droge, ki ga ustrezno dokumentiramo in vam o poteku izdamo zapisnik.
O kršitvi konkurenčne prepovedi govorimo takrat, ko so izpolnjeni oz. dokazani določeni pogoji. Na strokoven in zakonit način zberemo dejstva ter jih podpremo z dokazi.
Na področju izvedbe poligrafskih testiranj sodelujemo s strokovno usposobljenim poligrafskim preiskovalcem. Testiranje pogosto izvajamo, kadar obstaja sum storitve kraje/goljufije, v civilnih sporih, družinskih težavah in različnih poslovnih težavah.
IN ŠE MNOGO VEČ
Detektivske storitve nudimo tako pravnim kot fizičnim osebam. Delujemo znotraj Republike Slovenije in v tujini.

Pristop k delu v naši detektivski agenciji

Kako poteka sodelovanje z detektivsko agencijo?

Analiza

Preučitev vaših pričakovanj in zahtev na podlagi podatkov, ki jih posredujete.

Na podlagi izkazanega pravnega interesa, naročilo sprejmemo.

Strategija

Pripravimo operativni načrt preiskave in ocenimo stroške, ki bodo predvidoma nastali.

Sledi podpis pooblastila s strani naročnika.

Preiskava

Izvedba preiskave z namenom zbrati dejstva in dokaze, ki jih naročnik potrebuje za obrambo svojih interesov.

Terensko delo in/ali t.i. “deskop investigation”.

Uradno poročilo

Po koncu preiskave pripravimo popolno in podrobno poročilo, ki ga lahko uporabite kot dokaz.

Poročilo je običajno izdano v roku od 24 do 48 ur po zaključku preiskave.

 

Celovit pristop osebnih detektivov

Kaj vam naša detektivska agencija še nudi?

Pravna pomoč

Sodelujemo s pravniki in odvetniki

Ko je detektivsko delo opravljeno, vas lahko za izpeljavo nadaljenjega postopka oz. za zastopanje vaših pravic pred organi, povežemo z izbranim odvetnikom z ustreznim znanjem.

Pričanje

Izkušnje imamo s pričanjem pred sodišči

Zaslišanje prič je eden izmed dokazov v sodnem postopku, s čimer se pomaga pri reševanju določene zadeve. Zaslišanje detektiva lahko predlaga stranka v postopku oz. nas pozove sodišče.

DOBRO JE VEDETI

Ustvarjamo zaupanje in zagotovljamo vrhunske storitve tako podjetjem kot posameznikom.

KAKOVOST in IZKUŠENOST

Ob najvišjih strokovnih standardih storitve opravljamo v dogovorjenih časovnih terminih.

FLEKSIBILNOST

Za pogodbene partnerje in urgentne storitve zagotavljamo dosegljivost 24/7. Vse dni v letu.

ZAUPANJA VREDNI

Smo zavezani k molčečnosti. Spoštujemo pravico do zasebnosti ter dostojanstvo oseb, ki jih obravnavamo.

SODOBNA TEHNOLOGIJA

Za opravljanje dela uporabljamo zanesljivo in sodobno tehnologijo. Opremo nudimo tudi za izposojo.

KDO SMO

Osebni detektivi

Naša detektivska agencija (ustanoviteljica Špela Kocijan – detektivka z licenco) naročnikom uspešno zagotavlja obveščenost o pomembnih okoliščinah ter neizpodbitne dokaze, ki so potrebni za zavarovanje interesov ali dokazovanje pravic.
Detektivska agencija, Špela Kocijan, s.p.
Licenca_detektivska agencija

KAJ DELAMO

Skupaj definiramo uspeh

Vodilo našega dela je temeljit, nepristranski, strokoven in zakonit pristop k obravnavi ter preiskovanju vsakega posamičnega primera. Naročnikom individualno ter pozorno prisluhnemo, da lahko delujemo maksimalno prilagojeno vsakemu posebej. Pri izvajanju zastavljenih ciljev nas vodi etičnost, predanost do dela, resnicoljubnost in preiskovalna kreativnost za pridobitev izčrpnih in verodostojnih informacij, uspeh pa temelji na izkušnjah, strokovnem znanju in najvišjih standardih kakovosti.

KAJ DELAMO

Skupaj definiramo uspeh

Vodilo našega dela je temeljit, nepristranski, strokoven in zakonit pristop k obravnavi ter preiskovanju vsakega posamičnega primera. Naročnikom individualno ter pozorno prisluhnemo, da lahko delujemo maksimalno prilagojeno vsakemu posebej. Pri izvajanju zastavljenih ciljev nas vodi etičnost, predanost do dela, resnicoljubnost in preiskovalna kreativnost za pridobitev izčrpnih in verodostojnih informacij, uspeh pa temelji na izkušnjah, strokovnem znanju in najvišjih standardih kakovosti.
Licenca_detektivska agencija

KAKO DELAMO

Znani po kakovosti

Smo detektivska agencija z znanjem in predanostjo do preiskovanja. Razreševanja vašega primera se lotimo nemudoma in preudarno. Vodi pa nas tudi preiskovalna kreativnost in edine bližnjice, ki jih uporabljamo, so bližnjice na tipkovnici, ko se naše delo izven pisarne konča, in smo v zadnji etapi – izdaji uradnega poročila.
Detektivska agencija Špela Kocijan, s.p.
Izkaznica detektiva_detektivska agencija

Vodilo našega dela je temeljit, nepristranski, strokoven in zakonit pristop k obravnavi ter preiskovanju vsakega posamičnega primera. Naročnikom individualno ter pozorno prisluhnemo, da lahko delujemo maksimalno prilagojeno vsakemu posebej.

Ustanoviteljica, detektivkaŠpela Kocijan

Pravijo, da je lažje spraševati, kot odgovarjati.

Kontaktirajte nas

Trudimo se, da nobena pošta ne ostane neprebrana.


  Detektivska agencija 188, Špela Kocijan, s.p.

  Stopite v stik z nami za telefonski posvet ali rezervacijo osebnega sestanka v naši pisarni v Ljubljani ali na drugi primerni lokaciji. Verjamemo, da je dobro predstavljen problem že napol rešen problem.

  Delovni čas

  Ponedeljek – petek: 7.00 - 17.00 Sobota: 8.00 – 12.00 Za nujne primere in pogodbene partnerje je naša ekipa dosegljiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
  Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
  +386 40 795 840
  Špela Kocijan, detektivka, št. licence 188 (članica DeZRS) Matična številka: 8574847000 ID za DDV: SI51970031
  info@detektivskaagencija.si

  Sledite naši Detektivski Agenciji 188

  Detektivska agencija 188, Špela Kocijan, s.p.

  +386 40 795 840

  info@detektivskaagencija.si

  Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana